DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest firma Mateusz Salawa fotografia, ul. Schweitzera 9/38, 30-695 Kraków, NIP 679-301-63-11 (zwana dalej Administratorem)

2) Z Administratorem można się kontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub bezpośrednio na adres mailowy salawa.mat@gmail.com.

3) Ochrona danych osobowych odbywa się z godnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)

4) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem oraz dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6) Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do:

– odpowiedzi na zapytanie przesłane przy pomocy formularza kontaktowego,

– przygotowania i przesłania Oferty,

– przygotowania i wykonania Umowy, jej zmiany lub rozwiązania,

– prawidłowej realizacji świadczonych usług.

7) Dane osobowe Użytkowników, z którymi nie doszło do podpisania Umowy przechowywane są przez okres 1 roku od daty przesłania zapytania lub ostatniej wiadomości.

8) Dane osobowe Użytkowników, z którymi została podpisana umowa świadczenia usług przechowywane są przez okres 10 lat od dnia wykonania usługi.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź podanie ich w niepełnym zakresie może uniemożliwić odpowiedź na zapytania lub świadczenie usługi.

10) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych (“bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

11) Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim (zwanym dalej Odbiorcami) w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego i należytego wykonania umowy zawartej z Administratorem. Odbiorcami tymi mogą być firmy hostingowe, serwisy świadczące usługi związane z przechowywaniem i prezentacją zdjęć, laboratoria fotograficzne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook, Instagram czy Google, w zakresie, w jakim Administrator korzysta z ich usług.

12) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, niż niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Administratorem.

13) Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji tych zasad proszę o niekorzystanie z mojej strony.

PRAWO AUTORSKIE

Wszystkie treści i zdjęcia umieszczone na stronie należą do Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego zgody.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1) Strona msalawa.pl używa plików cookies, zwanych także „ciasteczkami”. Są to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystanego do przeglądania strony internetowej. Pliki te wykorzystywane są do dostosowania zawartości danej strony internetowej do preferencji Użytkownika. Gromadzone w nich informacje dotyczą m.in. adresu IP, typu przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, daty i czasu oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem strony (w tym głównie formularza kontaktowego). Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

2) Zebrane dane służą do optymalizacji korzystania ze strony oraz monitorowania i sprawdzania w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, dzięki czemu możliwe jest ulepszanie jej struktury. Do monitorowania informacji wykorzystuje się narzędzie Google Analitics.

3) Istnieje możliwość wyłączenia opcji gromadzenia „ciasteczek” w przeglądarce internetowej

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Total: